Geplaatst op

Recht op loonstrookje?

Loonstrookje

De loonstrook is een belangrijk document voor werkgevers, waarop vooral het maandelijkse bruto- en netto-inkomen staat. Maar wat als de werkgever geen loonstrookje afgeeft? Is hij daartoe wettelijk verplicht?

 • Iedere werknemer moet een loonstrook ontvangen.
 • Op de loonstrook moet minimaal informatie staan ​​over het boekjaar en de samenstelling van het loon.
 • Het afschrift hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgegeven als er een vergoeding wordt betaald, maar alleen als de gegevens veranderen ten opzichte van het vorige afschrift. Zo gaat u te werk bij een ontbrekende loonstrook
 • Praat eerst met je leidinggevende en vraag hem de ontbrekende loonstrook op te maken.
 • Als de werknemer geen loonstrookje wil afgeven, volhard dan en eis uw loonstrookje op.

Wat te doen als ik geen loonstrookje krijg?

Als de werkgever geen loonstroken uitdeelt, ligt het in ieder geval voor de hand – let op vooroordelen – dat de werkgever geen socialezekerheidsbijdragen of belastingen mag betalen en de werknemers zwartwerk mag verrichten. In zo’n geval is het zaak consequent te blijven en aan te dringen op een schikking. Waar is de loonstrook voor? Werknemers verdienen een contractueel overeengekomen loon tijdens een loonadministratieperiode. Dit wordt bepaald door de werkgever, die op basis hiervan de exacte premies sociale verzekeringen en loonbelasting afdraagt ​​aan de verantwoordelijke incassobureaus. De werknemer moet nu een loonstrookje krijgen, zodat ook hij precies kan begrijpen in hoeverre zijn bruto-inkomen is uitgesplitst.

Welke gegevens moeten er op een loonstrook staan?

Bij de uitbetaling van het loon krijgt de werknemer een schriftelijke verklaring. Hierin moet in ieder geval informatie staan ​​over het boekjaar en de samenstelling van het loon. Nadere gegevens die op een loonstrook moeten worden vermeld, indien van toepassing op de werknemer:

 • Algemene informatie
 • Betaal componenten
 • Soort en bedrag toeslagen of toeslagen
 • Overige beloningen, ook onderverdeeld in soort en bedrag
 • Inhoudingen
 • Voorafgaande betalingen • vorderingen

De belastbare premies worden door de werkgever ingehouden, zodat werknemers alleen hun nettoloon ontvangen. De werkgever moet namens de werknemer contact opnemen met de verantwoordelijke instanties en bijvoorbeeld de premies overmaken aan de verantwoordelijke zorgverzekeraar. De werkgever maakt ook bijkomende loonkosten.

Is de loonadministratie verplicht?

Sommige werknemers vragen zich af of ze recht hebben op een loonstrookje. Natuurlijk hebben werknemers recht op een loonstrookje, werknemers hebben de verklaringen immers nodig voor bijvoorbeeld hun belastingaangifte of als bewijs van inkomen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning. De wetgever heeft dit vastgelegd in de handelsregelingen, volgens welke iedere werknemer een loonstrook moet ontvangen. Dus als u personeel in dienst wilt nemen, moet u streven naar een goede boekhouding of salarisadministratie.

Volgens de wet is elke werkgever verplicht een loonbewijs af te geven. Bij loonstroken die afwijken van de loonstroken hoeft alleen over het eerste boekjaar een opgave te worden gedaan. Als gegevens of bedragen wijzigen, is een nieuwe facturatie noodzakelijk. Het verschil is dat het salaris een vast bedrag is dat maandelijks door de werkgever ter beschikking wordt gesteld voor de verrichte werkzaamheden en wordt vastgelegd op de loonstrook. Bij loonadministratie is het bedrag afhankelijk van de geleverde dienst, zoals een bepaald aantal uren. Een vooraf afgesproken uurloon wordt dan vermenigvuldigd met de gewerkte uren.

Ook hier stelt de wetgever duidelijke eisen: Het loon van de werknemer moet ofwel op de 15e ofwel op de laatste dag van elke maand worden uitbetaald. Het verstrekken van de loonadministratie moet gepersonaliseerd zijn. De werkgever mag de uitingen daarom niet op het prikbord pinnen zodat deze voor iedereen in te zien zijn. Wilt u een aanspraak op loonadministratie doen of heeft u algemene vragen over loonadministratie, neem dan contact met ons op.