Geplaatst op

Nalatenschap

Erfenis

Om uw plan om de positie van een erfgenaam te verbeteren of een niet-familielid na uw overlijden te begunstigen, werkt, moet u het verschil kennen tussen de woorden “nalaten” en “nalaten” en een testament opstellen. Anders kunnen er later onder uw nabestaanden misverstanden ontstaan ​​over wie uw erfgenaam moet zijn en aan wie u wat wilt nalaten.

Juridisch staat de erfgenaam in een veel sterkere positie dan de legataris. De erfgenaam is een zogenaamde rechtsopvolger van de overledene en wordt eigenaar van alle voorwerpen en tevens eigenaar van alle vorderingen en rechten die tot de nalatenschap behoren. Hij erft geheel of gedeeltelijk of helemaal niet als de erflater hem onterft. Hij erft niet alleen de rijkdom, maar ook de schulden. De erfgenaam vormt meestal een gemeenschap van erfgenamen met andere erfgenamen, hij moet zorgdragen voor de verdeling van de nalatenschap.

Bij een legaat neemt de erflater een deel van de nalatenschap die een persoon zou moeten ontvangen zonder het als erfenis te gebruiken. De legataris wordt geen eigenaar, hij kan alleen eisen wat er van de erfgenamen wordt nagelaten. Hij heeft hiervoor geen verklaring van erfrecht nodig. Hij is niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene en heeft niet te maken met andere erfgenamen.

Als u als erflater iemand de zorg voor uw nalatenschap wilt besparen, kunt u een legaat bestellen in hun voordeel. Ook als u iemand geen inspraak wilt geven in een erfgenamengemeenschap, kunt u een nalatenschap in uw testament opnemen.

De erfgenamen zijn verplicht de nagelaten voorwerpen of geldbedragen aan de legataris te overhandigen.

Voorbeeld: De overledene had twee huizen in Berlijn en Potsdam. In zijn testament benoemt hij zijn zoon als enig erfgenaam en laat hij het huis in Potsdam na aan zijn dochter. Na het overlijden van de vader wordt de zoon eigenaar van beide huizen. De dochter verwerft alleen het recht om de eigendom van het huis in Potsdam over te dragen aan haar broer. Om de erfenis te vervullen, moet de zoon naar de notaris en het huis in Potsdam overdragen aan zijn zus. De dochter wordt pas eigenaar van de woning bij inschrijving in het kadaster, niet direct bij vererving.

De legataris moet ook successierechten betalen, ook als hij geen erfgenaam is geworden.

Ook als de legataris de nalatenschap niet hoeft te betalen, kunnen er toch leningen aan de nalatenschap worden gekoppeld, bijvoorbeeld als u een nalatenschap heeft nagelaten aan de legataris. Dan moet hij een gerelateerde bouwlening overnemen en de termijnen aan de bank blijven betalen. Om misverstanden te voorkomen, formuleert u uw legaat nauwkeurig, zeker als u niet wilt dat de legataris de schulden overneemt die bij het legaat horen.

Voorbeeld: “Ik wil dat mijn nicht Marlene Meier mijn huis in Potsdam krijgt. Er is een onroerendgoedlening voor het onroerend goed. Mijn nichtje mag geen resterende schuld overnemen die nog niet is afbetaald.”

De legataris kan de erfenis ook afwijzen. Hij hoeft zich niet aan deadlines te houden zoals de erfgenaam, die de erfenis pas binnen zes weken kan afwijzen. Als hij de erfenis niet wil accepteren, moet de legataris dit uitleggen aan de erfgenamen en niet – zoals bij de erfopvolging – aan de erfrechtbank.

Meer informatie over erfenis en nalatenschap kunt u vinden op erfrecht online.